Aktiviteter

Aktiviteter

Åsnens nationalpark 

https://www.sverigesnationalparker.se/park/asnens-nationalpark/
Om Åsnens nationalpark Åsnens nationalpark är 1873 hektar och ligger i Alvesta- och Tingsryds kommun med angränsning till Växjö kommun. 75 procent av ytan består av vatten. Här kan du få känslan av vildmark, upplevelser av gammal bokskog, en insjöskärgård med ett hundratal stora öar till små skär och uppleva ett rikt växt- och djurliv. Skogen i Bjurkärr (vid Entré Sunnabron) är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter. Det mytomspunna Trollberget på den västra sidan av Åsnen bjuder på spännande skogsvandring, speciellt för de små.

FARMORS GÅRDSBOD

 https://www.facebook.com/pg/Farmors-G%C3%A5rdsbod-108547464200141/photos/
Emilia Hildingsson är den som, tillsammans med lokala företagare, startar upp gårdsboden. Farmors Gårdsbods adress är Suneborg Grimslöv. På samma adress för 80 år sedan hade Gunnar Svensson en affär. Gunnar Svensson var Emilias farmors pappa. Emilia ”Min farmor har under hela min uppväxt berättat om sin barndom i byns affär” Självbetjäning och betalning via swish.

Barnens Trädgård

 https://www.facebook.com/pages/category/Farm/Barnens-Tr%C3%A4dg%C3%A5rd-315848286033677/